ĪPAŠA DĀVANA - Īpašam cilvēkam-iem - Īpašai Dienai ...

Mans lielākais gandarījums ir sagādāt cilvēkiem prieku , smaidu un neaizmirstamas atmiņas .......

ĪPAŠĀ DĀVANA - protams , katra dāvana, kura ir dāvināta no sirds ir viss, viss un pati, pati Mīļākā , Jaukākā Dāvana uz Pasaules ..... ! 

Piedāvāju izgatavot - Savādāku - Dāvanu - Īpašu Dāvanu ... Tā nebūs lieta, bet gan atmiņas , emocijas un prieks ..., ko sagādāsiet Jūs .......


!!! Izdomāju, Sadomāju, Noorganizēju Pārsteiguma Pasākumu - Jūsu Jubilārei/am, Svētku Dienai ....... 

!!! Ieteikums - visi tuvie cilvēki, ciemiņi var kopā uzdāvināt : interesantu, Jauku, Sirsnīgu ... Pārsteiguma Pasākumu Jubilāram ! Kā arī , pasākumā Jūs būsiet visi kopā - atpūtīsieties un galvenais uzņemsiet pozitīvas emocijas, no Jubilāra prieka ..... Jauki pavadītas dienas - vakara ......

!!! Jubilāres/ra Vecumam nav nozīmes ...  

 

Kā notiek gatavošanās - ĪPAŠAI DĀVANAI .....? :)

 * Man būs sagatavoti vairāki jautājumi par Īpašās Dāvanas Saņēmēju ...                                                                                                                             * Tikšanās vai Email-Telefoniska saziņa ar Galveno ciemiņu , lai noskaidrotu visu par Dāvanas saņēmēju .... :)                                                         * Ielūguma (tā, lai Jubilārs neko nenojaustu) un Pasākuma Izstrāde                                                                                                                                   * Pasākuma "prezentēšana" Galvenajam Ciemiņam :)                                                                                                                                                           * Režijas Saskaņošana                                                                                                                                                                                                                 * Īpašās Dienas - Īpašā Dāvana! 


!!! Sīkākai informācijai , lūgums zvanīt vai rakstīt uz :  svetkudiena@inbox.lv


Ar viss Sirsnīgākajiem Sveicieniem,                                                                                                                                                                                                                                 Svētku Diena Ieva